VIDEO - použití krycích materiálů

{^youtubevideo|(width)480|(height)295|(autoplay)False|(hd)False|(color1)#666666|(url)http://www.youtube.com/watch?v=8MypL7jbRjw|(rel)True|(color2)#EFEFEF|(loop)False|(border)False|(cookies)False|(fs)True^}

Chcete vytvořit nový interiér?

Zavolejte mi a potkáme se na místě realizace.
Líbí se vám, jak pracujeme? Pozvěte nás na schůzku.